Âhî Dîvânı 118

Ahi

? - ?
  • 506 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Nergisüñ degmemek içün güle yavuz nazarı
Bâzûbend étdi sabâ şâh-ı güle ğoncaları

N’ola eşkümle rûh-ı zerdüme meyl eylese yâr
Meyl éder çünki güzeller göricek sîm ü zeri

Dér édüm zülfine tolaşma göñül eslemedüñ
Yéridür şimdi saña her ne éderlerse yéri

Geldügince dile mihmân-ı ğamuñ dîdelerüm
Çekdügi hûn-ı cigerdür öñine mâ-hazarı

Vasf-ı hüsnüñde ferîd olsa ‘aceb mi ÂHÎ
Gün gibi şu‘le vérür çûnki sözinüñ güheri

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir