Âhî Dîvânı 120

Ahi

? - ?
  • 525 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Sanemâ görmeyeli gûşe-i dükkânda seni
Étdi gözüm yaşı şermende ‘akîk-i Yemenî

Eyledi cevr ü cefâ tîrine göñlümi nişân
Vây ne hôş bilür imiş işbu göñülden geçeni

Dil-i Mecnûn ferah u hurrem olursa n’ola ger
Leylî’nüñ atınuñ eski çulıdur pîreheni

Veh ki cellâd-ı ğam u hasret ü zülfüñle boyuñ
Beni dâra éledür boynuma dakup reseni

ÂHÎ bir şûh-ı cefâkâra göñül düşdi yine
N’édeyin n’eyleyeyin vây beni vü vây beni

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir