Âhî Dîvânı 123

Ahi

? - ?
  • 467 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Dâğlar çün nâlemi gûş étdi feryâd eyledi
Dédiler kim dehr bir Ferhâd bünyâd eyledi

Bir perî-tasvîrdür dîvâne nakş éden beni
Baña nakşı o melek yüzlü perî-zâd eyledi

Çâh-ı ğam mahbûsıyam ol şeh halâs édüp beni
Bir levendi san bu gün zindândan âzâd eyledi

Göñlümi yıkduñ bu gün yapsañ n’ola kim bir zamân
Yıkdı bir şeh Ka‘beyi tekrâr bünyâd eyledi

Adına düşmezdi gerçi kaddümüz dâl eylemek
Ol elif-kâmet bu gün ÂHÎ ‘aceb ad eyledi

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir