Âhî Dîvânı 127

Ahi

? - ?
  • 460 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ol ciger-vasla ki biñ câna deger vaslacığı
Hey ne cân pâresi olmış o ciger-vaslacığı

Dehenüñ hastelere ‘ayn-ı şifâhânesidür
Meded öldüm baña bir pâre şeker vaslacığı

Ğam pelâsı var iken tâc u kabâ añma baña
Yüri sôfî yüri dervîşe yeter vaslacığı

Kıymetin bilmediler Yûsuf-ı gül-çihremüzüñ
Hayf nâ-dâna düşüpdür o güher vaslacığı

Vérmese ÂHÎ n’ola pîrezen-i dehre murâd
Begüm er vaslacığıdur begüm er vaslacığı

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir