Âhî Dîvânı 129

Ahi

? - ?
  • 432 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Sînem içre ‘ışk bir ğamhâneye bünyâd eyledi
Seng-i mihnetle der ü dîvârın âbâd eyledi

‘Işkdur dürlü libâs ile tecellî eyleyen
Gâh özin Şîrîn kıldı gâh Ferhâd eyledi

Mest-i bî-hôş oldı sanmañ câm-ı sahbâdan beni
Kim benüm bî-hôdluğumı bir perî-zâd eyledi

Kodı derd ehline ÂHÎ yine Şîrîn yâdigâr
Kûhken gétdi velî ‘âlemde bir ad eyledi

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir