Âhî Dîvânı 130

Ahi

? - ?
  • 464 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Derd ü hesret bu degül kim ola fürkat bâkî
Derd odur kim ben ölem kala bu hasret bâkî

Cân çıkınca hele hıdmetde ben eksük komadum
Eger ölmezsem efendi yine hıdmet bâkî

Sîneden geçdi müjen zahmı turur dilde henûz
Çıkdı peykânı velî kaldı cerâhat bâkî

Bî-vefâdur bu felek ‘ışk u mahabbet çoğ olur
Ne hüsn sende ne hôd bende mahabbet bâkî

Sohbeti var mey-i nâb ile bu gün yârânuñ
Yüri éy ÂHÎ senüñle yine sohbet bâkî

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir