Âhî Dîvânı 132

Ahi

? - ?
  • 439 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Kemânkeş kaşuñ atdukca bu câna tîr-i müjgânı
Hasedden duşmanuñ cânâ kurur cismindeki cânı

Nifâk édüp göz édermiş tapuña seg rakîb ammâ
Sakın iğvâsına uyma begüm kör eyle şeytânı

Kadeh nûş eyleyüp yâra durup ikrâm-ı tâm étdüm
Dédi bi ’llâh buyur hânum ki sohbetdür Süleymânî

Ruh-ı zîbâya meyl étmez dédiler zâhidi ammâ
Meger bir zerrece yokdur anuñ gögsinde îmânı

Cemâl-i ‘âlem-ârâsın temâşâ éderek yâruñ
Düşürdi nâ-gehân ÂHÎ kemend-i zülfine cânı

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir