Âhî Dîvânı 133

Ahi

? - ?
  • 463 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gel sevindür sanemâ lutf u vefâ ile beni
Ki cefâ odları hâk étdi yakup cân ü teni

Ne içün kılmayasın bendeñe lutfuñ nazarın
Bu meseldür ki bilürsin çü severler seveni

Sînemüñ üstine cânâ basar iseñ ayağuñ
Duruban şevkuñ ile çâk édem ol dem kefeni

Hatı geldügine yâruñ igen ağlama göñül
Çü bilürsin ki gülüñ olmamak olmaz dikeni

ÂHİ’yem âh éderem ‘ışkuñ ile şâm u seher
Kerem ét Tañrı’ya bak eyleme bî-cân beni

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir