Âhî Dîvânı 134

Ahi

? - ?
  • 546 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Künc-i fürkatde ümîd-i vasl-ı yâr egler beni
Cân vérürdüm derd ile ol intizâr egler beni

Za‘f ucından tâkat-i sabrum dükendi kalmadı
Eşk-i hûnîn ile şimdi âh u zâr egler beni

Yalıñuzlıkda hayâl-i haddüñ éy mihr dökülüp
Şem‘ gibi her géce par par yanar egler beni

Hân-ı hüsnüñden geçüp mihmân olaydum éy gözüm
Hey bir éki gün bu çarh-ı bî-karâr egler beni

Zehrini dehrüñ ferâmûş étmek içün ÂHİ’yâ
Mest olup her gün şarâb-ı hôş-güvâr egler beni

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir