Âhî Dîvânı 15

Ahi

? - ?
  • 762 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Dérler ki ‘âşık olana yâ sabr u yâ sefer
Sabrum dükendi lâzım olupdur baña sefer

‘Işkuñ müsâfirini igen yakma gün gibi
 kıble-gâh-ı Ka‘be-i maksûdum â Sefer

Dil bir yaña çeker saña cân bir yaña beni
El-kıssa vâcib oldı baña bir yaña sefer

Görsem yüzüñi göñlüme ölmek gelür hemân
Zîrâ begüm mübârek olur gün toğa sefer

Dil-ber mahallesinden ırağ étme ÂHÎ’yi
Yazuk degül mi eyleye bir mübtelâ sefer

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir