Âhî Dîvânı 16

Ahi

? - ?
  • 579 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Nigârâ hâsılum zülf-i semen-bûyuñda bir bûdur
Ki bu ‘ömr-i dırâzum da benüm varum da bir budur

Benüm ebrûlarum sanmañ bu éki hattı alnumda
Başumda éy kemân-ebrû yazılmış kara yazudur

İzüñ tozını tutarsam n’ola gözümle yollarda
Efendüm cevherüñ kadrin bilene göz terâzûdur

Akıtduñ kara yérlere su gibi kanlu yaşumı
Saña bu göz yaşı n’eyler dahı éy serv dil-cûdur

Yazardum hattunuñ vasfın devât-ı çeşm-i ÂHÎ’den
Velî bu kan olacağuñ içi igen kara sudur

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir