Âhî Dîvânı 17

Ahi

? - ?
  • 621 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bağrına taşlar basup ben haste içün ağlar
Kabrüm üzre saçların çözmiş bulutlar ağlar

Şol kerem étmiş ki cûy-ı nev-bahâr-ı hüsn-i dôst
Deşt ü sahrâlarda zencîrin sürer ırmağlar

Néçe bir kuçsun seni altun beñeklü câmeler
Néçe bir yaksun beni bu kanlu kanlu dâğlar

Ben bu ğurbet-hâne-i fürkatde eylerdüm sefer
Yaşlarum kanlı sular gibi yolumı bağlar

Su gibi çağlar geçer ‘ömrüm güzellik çağıdur
Sanma ÂHÎ sen benüm eşk-i revânum çağlar

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir