Âhî Dîvânı 19

Ahi

? - ?
  • 767 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Él yapar göñlüm evini benüm ol şâh yıkar
Kimse yapmaz ebedî anı ki Allâh yıkar

Yalıñuz çarha tokunmaz benüm âh-ı seherüm
Néçe zâlimler evin âh-ı sehergâh yıkar

Dergeh-i hüsnüñe yasdanma ğurûr ile igen
Ki seher âh-ı ğarîbüñ der-i dergâh yıkar

Âh-ı ‘âşık irişür hüsnüñüñ âyinesine
Sakın éy şâh sakın memleketüñ âh yıkar

Saña ne ortada ÂHÎ göñül ol şâhuñdur
Kendü mâlik evine gâh yapar u gâh yıkar

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir