Âhî Dîvânı 21

Ahi

? - ?
  • 500 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Saçların çözsün bulutlar ra‘d kılsun nâleler
Kabrüm üzre haşra dek yansun göyünsün lâleler

Şâh-ı gül devrânıdur yelsün yöpürsün bâd-ı subh
Ğonca vü servüñ ayağına su döksün jâleler

Hastelikden şöyle tenhâyam bu ğurbet-hânede
Penbe ile ağzuma su damzırur teb-hâleler

Kan yudup ölenlerüñ derd-i derûnın yazmağa
Bir varakdur lâlenüñ ağzında her pergâleler

Şol kadar od yakdı âhum başlarına ÂHÎ kim
Göklere ağdı geçüp benden fiğân u nâleler

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir