Âhî Dîvânı 22

Ahi

? - ?
  • 593 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Oklaruñ cân almağa tîğüñle yoldaş oldılar
Sînelerde kan yalaşdılar karındaş oldılar

La‘l ü yâkût ol leb-i mercâna nisbet étdiler
Kimisi deryâya düşdi kimisi taş oldılar

Bir ayakda seyr éder éki cihânuñ mülkini
Sâğar u bâdeyle şunlar kim ayakdaş oldılar

Şol kadar tasvîr éderler dilde yâruñ nakşım
Şimdi şâ‘irler kodılar şi‘ri nakkâş oldılar

Başlar çıkmış durur bağrumda ÂHÎ şöyle kim
Néçeler ol derd ile varup kızılbaş oldılar

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir