Âhî Dîvânı 24

Ahi

? - ?
  • 521 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Haddüñüñ mâh-ı felek mihr ile ser-gerdânıdur
Kaddüñüñ serv-i sehî âşüfte vü hayrânıdur

Gizleme zülf-i arak-rîzüñ külâhuñdan çıkar
Dil-berâ çün yüzüñüñ ebr gül-âb-efşânıdur

‘Aks-i la‘lüñle gören dér çeşm-i pür-eşküm benüm
Dürr-i mercânla müzeyyen sayrefî dükkânıdur

Gülistânda berg-i gül sanmañ dağılmış bâddan
Küşte-i hvâr-ı ğam olan ‘andelîbüñ kanıdur

Hüzn-i Ya‘kûb ile ÂHÎ mübtelâ kıldı beni
Mısr-ı hüsnüñ ol şeker-leb Yûsuf-ı Ken‘ân’ıdur

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir