Âhî Dîvânı 26

Ahi

? - ?
  • 553 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bülbül-i şeydâ n’ola étse fiğân u nâleler
Dişlemişdür ğoncanuñ gülşende la‘lin jâleler

Sûzen-i müjgânlaruñ biñ âl ile cân rîştesin
Sîne-i sad-pâreden göz dikdiler kim alalar

Eşk-i hûn-feşânıdur Ferhâd’uñ éy şîrîn-suhan
Açılanlar yér yérin deşt-i belâda lâleler

Ben zebûnuñ şehlere lâyık mı éy kebk-i hırâm
Murğ-ı cânın sayd içün şehbâz-ı zülfin salalar

Dâğlardur gûyiyâ ben bülbülüñ cânında âh
ÂHİ’yâ ol ğoncanuñ la‘lindeki teb-hâleler

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir