Âhî Dîvânı 27

Ahi

? - ?
  • 701 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gerçi Yûsuf bigi mümtâz güzel nâdir olur
Éki ‘âlemde nazîrüñ dahı yok söz bir olur

Mûcib-i mihr ü vefâ ola mı hattuñ gelicek
Bir éki gün hele sabr eyleyelüm zâhir olur

Her güzelle salınan kesb-i zarâfet édemez
Her Gülistân okıyan sanma ki hep şâ‘ir olur

Mutribe uymağ-ıla kâmil olur ‘ûd u rebâb
Her ki gûş eyleye üstâd sözin mâhir olur

Yalıñuz cân ile cânân ele girmez ÂHÎ
Devlet ol kişiye kim sîm ü zere kâdir olur

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir