Âhî Dîvânı 29

Ahi

? - ?
  • 460 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Tûtiyâ-yı hâk-i pâyuñdan kılan kat‘-ı nazar
Éki gözümse gerekmez çıksun éy nûr-ı basar

Kiştzâr-ı sîneme ekdüñ mahabbet tohmını
Hây ‘ömrüm hâsılı bi ’llâh bundan ne biter

Bir kadeh meyle göz açdurmaz yıkar bezm ehlini
Sâkî-i gül-çihrenüñ bulunmaz ayağın çeker

Hemdemüm âhum durur şâm-ı ğam-ı dildârda
Ğamdan ölürdüm baña olmasa hemdem âh eger

Ney gibi ben her nefes meclisde efğân édicek
ÂHİ’yâ bilimezem mutrib arada ne çeker

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir