Âhî Dîvânı 31

Ahi

? - ?
  • 486 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Olmadıysa bize visâl-i nigâr
N’ola çeşmümdedür hayâl-i nigâr

Lâle-veş yüregüme dağ urdı
Âteş-i haddi üzre hâl-i nigâr

‘Aceb olmaz tıfıl-durur dahı
Éy göñül bilmez ise hâli nigâr

‘Âşıkına kemâli cevr étmek
Bize eksilmesün kemâl-i nigâr

Saña ÂHÎ hemîn müyesser olan
Gözlerüñde kalan hayâl-i nigâr

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir