Âhî Dîvânı 33

Ahi

? - ?
  • 548 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Kadd-i nigâra öykinür imiş utanmadın
Serve tabanca urur-ısa yéridür çenâr

Pîr-i muğânla ‘ahdi bütün eyleyenlere
Sır-ısa kâsesin felegüñ érmez inkisâr

Müjgân éki saf oluban tîğler tutar
Dâmıyla gözi kâfiri mü’min éder şikâr

Öp câmuñ ayağını surâhî gibi müdâm
Meclisde olmağ ister iseñ şâh-ı tâcdâr

Kuçsam bélüñ olur mı dédüm dédi hôş ola
Öpsem lebüñi dédüm édi dédi kim ne var

Mihrüm yanında gör néce Pervîn dédükleri
Ğark-ı ‘arak olınca kaçan yâr-ı gül-‘izâr

Tîğüñ öñince ğonca bigi açılur göñül
Dil hurrem olur olıcağız sözler âbdâr

Devrân selef …………………………
Yokdur piyâle bigi dahı yâr-ı nâ-pâydâr

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir