Âhî Dîvânı 34

Ahi

? - ?
  • 532 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gün toğmaduk başuma vatan ğam diyârıdur
Merdümlerini gör gözümüñ yâr bâğıdur

Bir sûr çekdi kim bedenümde bu tâk-ı yâr
Başdan ayağa mülk-i melâhat hisârıdur

Mecnûn ki yapdı başına murğ âşiyânını
Görenler anı dédi ki Leylî ‘imârıdur

Zencîr-i ‘ışkı boynuña kim takdı dér iseñ
Dâr-ı cihânda bir güzelüñ zülfi mârıdur

Beytüñ ocağını sulayup süpürüp silen
ÂHÎ’yle bir kişinüñ ğazel-i âbdârıdur

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir