Âhî Dîvânı 38

Ahi

? - ?
  • 594 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Zâhidâ içseñ eger sen de bizüm şerbetümüz
Gün gibi zâhir olurdı saña keyfiyyetümüz

Éy ‘azîzüm néce bir ‘âleme dellâl olalum
Yûsuf-ı Mısr bizüm bilmeyicek kıymetümüz

Sîne tablın dögüben âh livâsın çekerüz
Hem livâmuz çekilür hem dögülür nevbetümüz

Der-i meyhâne durur devlet-i sermed bize lîk
Tâli‘i gör ki bu gün işlemedi devletümüz

Okuduk da‘vet édüp uğramadı dâireye
Ol perî-çihre kabûl eylemedi da‘vetümüz

İçerüz biz ayağı sâkiye biñ minnet ile
Elümüze vérür ol ékide bir hürmetümüz

Devr-i la‘lüñde senüñ şöyle yasağ oldı yine
Ki şarâb ile harâm oldı bizüm sohbetümüz

Göremez şîşeleri izi tozından pür olup
‘Aceb ol günlere ÂHÎ ire mi sâ‘atümüz

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir