Âhî Dîvânı 39

Ahi

? - ?
  • 815 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Dâğ oldı lâle gibi dil-i bî-karârumuz
Himmetle gör neler bitürür hâksârumuz

Şehbâzıyuz bu mîşe-i ‘ışkuñ ki her zamân
Şâhin bakışlı bir balabandur şikârumuz

Deryâlaruz ki gözler érişmez karamuza
Her hvâr u hasla dolsa ‘aceb mi kenârumuz

Abdâllaruz ki her tarafa yâ ‘Alî déyü
Diller uzatdı sînemdeki Zû ’l-fikârumuz

Bir vakt ola ki ‘ibret içün halka ÂHİ’yâ
Târîh ola éllere seng-i mezârumuz

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir