Âhî Dîvânı 4

Ahi

? - ?
  • 485 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Şol melek-hû kim kılur şimdi felek ikbâl aña
Rahm éde şâyed göñül var eyle ‘arz-ı hâl aña

Çihre-i zerdüm benüm fâş étmesün déyü ğamuñ
Çekdi hûn-ı dîdeden eşküm nikâb-ı âl aña

Lâleler sanmañ görinen dâmen-i kühsârda
Çeşm-i pür-hûnum geyürmişdür kabâ-yı âl aña

Pâymâl olalı zülfüñ gibi cânâ dér gören
Olmasun bir kâfire vaki‘ olan ahvâl aña

Ğark olur deryâ-yı ğamda ÂHÎ-yi âşüfte-hâl
Hızr gibi yetişüp rahm étmeseñ fî ’l-hâl aña

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir