Âhî Dîvânı 42

Ahi

? - ?
  • 471 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Duşman söziyle küsdi bize yâr-ı cânumuz
Kalmadı tende bu ğam ile yarı canumuz

Hâr-ı cefâlar ile neler çekdügüm benüm
Söyler çemende bülbül olup kıssa-hvânumuz

Bâr-ı cefâñı çekdügüme kaşlaruñ misâl
Bu ‘ayn-ı dâldur ki dü-tâdur miyânumuz

Tûl-i emel vérür dile sevdâ-yı zülf-i dôst
Sâkî getür e câm-ı mey-i erğavânumuz

ÂHÎ vefâda bize eyü añlamaz nigâr
Bizi özi gibi sanur ol bed-gümânumuz

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir