Âhî Dîvânı 43

Ahi

? - ?
  • 617 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Éşitdüm bir cefâ-kâra o meh-rû mübtelâ olmış
Bi-hamdi ’llâh benüm gibi o dahı mübtelâ olmış

Démişler kim vefâsuzdur ‘adûlar yâr içün yâra
Meded hey ol semen-sâya yazuklar iftirâ olmış

Gezerken nâz ile gördüm efendiyle efendisin
Birisi Sidre-kad olmış birisi Müntehâ olmış

‘Aceb mi ol güneş-tal‘at kamerle iktirân olsa
Perîdür kendü cinsinden biriyle âşinâ olmış

Nigâruñ çeşmini ÂHÎ münevver étmiş ol gül-ruh
Çerâğ-ı çeşm-i maksûdı o mihrüñ rûşenâ olmış

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir