Âhî Dîvânı 44

Ahi

? - ?
  • 506 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Sen kemân-ebrû içün olalı kaddüm yâ Latîf
Rûz u şeb vird-i zebân édinmişümdür yâ Latîf

Levh-i zerde gör ki sîm-âb ile ne nakş étmişem
Sanma zer-gerlikde sen üstâdsın tenhâ Latîf

Nâr-ı hecr ile erit éy pûte-i ğam cismümi
Hâlis altundur déyü meyl eyleye ola Latîf

Ahker-i nâr-ı firâk étdi çü nûr-ı ‘ârızuñ
Yéridür karşuñda yanmak eylesem sevdâ Latîf

Dest-i cevrüñle büküp ÂHÎ kadiñ zülfüñ bigi
Eyle bir engüşterî cân al bahâ aña Latîf

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir