Âhî Dîvânı 49

Ahi

? - ?
  • 687 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Cânâ götür yüzüñden lutf eyleyüp nikâbuñ
Étme nihân cemâlin ebriyle âfitâbuñ

Bezm-i şerefde toğdı yılduzı ‘âlî şem‘üñ
Olursa müşterîsi sen şem‘-i mâhitâbuñ

Éy dil firâk u hecre sakın mukârin olma
Zîrâ nemekle âteş kanın içer kebâbuñ

Ben öksüz ağladukça kand u lebüñden ayru
Şem‘üñ özi göyinür içi acır şarâbuñ

Meyhânede dutıya kor édi hırkasını
Ger bilse édi zâhid hâsıyyetin şarâbuñ

ÂHÎ göñül göziyle bak bezm-i hüsn-i yâra
Cân kulağıyla diñle âvâzını rebâbuñ

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir