Âhî Dîvânı 5

Ahi

? - ?
  • 656 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gözlerüm yaşı şarâb-ı erğavân oldı baña
Senden ayru içdügüm éy dôst kan oldı baña

‘Akl u sabrum kârbânın urdı bir kâfir benüm
Hey müselmânlar meded kim çok ziyân oldı baña

Seyre çıkdum yâr ile ağyârı gördüm nâ-gehân
Vay bu kâfir hôş belâ-yı nâ-gehân oldı baña

Câm-ı meyden añladum ‘aks-i lebüñ esrârını
‘Âlem-i ervâhdan bir sır ‘ayân oldı baña

Tutmayınca ‘âlemi âhum ben ÂHÎ olmadum
Kendü âhum ‘âkıbet nâm ü nişân oldı baña

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir