Âhî Dîvânı 50

Ahi

? - ?
  • 621 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Kabrüme dökülen gözi yaşı nigârumuñ
Nergis bitürdi dâiresinde mezârumuñ

Sûsenler olmasun mı benüm ravzam üsti kim
Hancerlerinden ölmişem ol gül-‘izârumuñ

Hâküm ziyâret eyleyenüñ kaşları yéri
San nakş-ı na‘l-i esbi durur şehsüvârumuñ

Mihrüñ şehîdi olalı sînemde dil-berâ
Bir zerresini yérde komazlar ğubârumuñ

Kûyında ÂHİ’yâ gören âhum şu‘âını
Nûr éndi sanur üstine hâk-i mezârumuñ

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir