Âhî Dîvânı 53

Ahi

? - ?
  • 613 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Nâlişümden géceler yummaz gözini nüh-felek
Âh ki ol meh ‘âlemi éncitdi yérden göge dek

Bilmezem ne tâli‘-i ferhunde-fâlüñ var ki hîç
Her kişi ögse seni göge çıkarur éy melek

Éncinüp ol ğonca-leb dil bülbülinüñ âhına
Dédi lutf eyle yüri bi ’llâh bizden öterek

Ol sanem her seng-dilden eylemez tîğin dirîğ
Sen gerek kan ol gerek derd ile taş ol éy yürek

Alnuña meh yüzüñe mihr-i cihân-ârâ démiş
Dôstum ÂHÎ seni göge çıkarur géderek

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir