Âhî Dîvânı 54

Ahi

? - ?
  • 615 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Hey ne fitne başıdur turre-i tarf-ı külehüñ
Zâlimüñ öte ucıdur seri zülf-i siyehüñ

Tûtiyâ gibi kaparlar ser-i kûyuñda şehâ
Degme gözler mi görür [kim] ‘acabâ gerd-i rehüñ

Kaşlaruña meh-i nev gösterüp eksükligini
Alnuñ işini tamâm étdi meh-i çâr-dehüñ

Gözüñ üstinde kaşuñ yoğ édi ‘âlemde eger
Olmasa na‘lçesi nakşı eger secde-gehüñ

Âsitânuñdan ırağ étme igen ÂHÎ’yi kim
Ehl-i dil kulları yanında gerek pâdişehüñ

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir