Âhî Dîvânı 58

Ahi

? - ?
  • 524 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Néce tahrîr édeyin vasfını derd ü elemüñ
Bağrı yufka kâğıduñ gözleri yaşlu kalemüñ

Nâmenüñ barmağına rîşte-i cân bağladı dil
Ki varup benden elin öpe o şâh-ı keremüñ

Nâmede nâm-ı humâyûnuñı tahrîr édeli
Yéri baş üzredür ol nâme-i müşgîn-rakamuñ

Ğam-ı hecrüñle neler çekdügümi yazdum édi
Nâmenüñ kaddini bükdi sanemâ bâr-ı ğamuñ

Ne bilür hâme ki şerh eyleye hâlüm ÂHÎ
Kar’ elif çıkmaya karnını yararsañ kalemüñ

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir