Âhî Dîvânı 59

Ahi

? - ?
  • 523 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Olmadı vasluñ müyesser cidd ile cân éy melek
N’édelüm takdîrüñ iş bu râya sığmazmış dilek

Alnuñ ile ruhlaruña zerrece beñzetmeyem
Âfitâbum döne dursun mihr ü mâh ile felek

Gerçi göz uğrulayup düzdi hayâlüñ göñlüme
N’édeyin ol ğamze ucından delinüpdür yürek

Sûz-ı âhumdan géce yandum yakıldum ‘âleme
Yér yérin dutışdı yandı ol harâretden yürek

Dest dırâz étdüm géce hayrânla reyhân zülfine
Ol humâ-sâye dédi ÂHÎ elüñi éne çek

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir