Âhî Dîvânı 61

Ahi

? - ?
  • 588 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Âh kim derd ile oldum mübtelâsı Hurrem’üñ
Düşdi nâgeh göñlüme zülfi hevâsı Hurrem’üñ

‘Îd-i vaslı şevkı içün rûze-i ğam çekmişem
Tâ nasîb ola déyü bir merhabâsı Hurrem’üñ

Sarmaşup her şeb kuçar ol serv-kaddi al ile
Néce nâzügdür görüñ gül-gûn kabâsı Hurrem’üñ

Ne sorarsın kandadur déyü göñül Âb-ı Hayât
Mürdeye yetmez mi la‘l-i cân-fezâsı Hurrem’üñ

Olmağ isterseñ cihân içinde ÂHÎ pâdişâh
Sa‘y édüp var ol éşiginde gedâsı Hurrem’üñ

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir