Âhî Dîvânı 64

Ahi

? - ?
  • 522 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gel e gel bir tarafa nâz ile seyrân éderek
Gülerek ‘arz-ı ‘izâr-ı gül-i handân éderek

Ol tabîb-i dil ü cân âh ki ben hastesini
Öldüriser bigi bir gün yine dermân éderek

Ola kim sebz-i tarî ola gülistân-ı visâl
Hele éy dil gözüñüñ yaşını bârân éderek

Ol perî bezmine var hâlüñi ‘arz eyle göñül
Yan yakıl ‘ûd-sıfat ney gibi efğân éderek

Geyicek câme-i zer-beftüñi tâvûs-sıfat
N’ola gelseñ bize de nâz ile cevlân éderek

Bâde nûş étmez isek göñlümüz açılmağ içün
Gédelüm kûy-ı muğâna hele seyrân éderek

ÂHİ’yâ şöhre-i âfâk olursun âhır
Sen bu üslûb-ı Hasen şîve-i Selmân éderek

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir