Âhî Dîvânı 65

Ahi

? - ?
  • 555 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Dün gün artar eksük olmaz rûy-i zerdüm var benüm
Hîç etibbâ-yı cihân bilmez ne derdüm var benüm

Dutmasun mı âh-ı zârum ‘âlemi bülbül gibi
Reşk-i gülzâr-ı İrem bir tâze vérdüm var benüm

Şerh-i dûzah étdügüñden sanma vâ‘iz giryemi
Kendü başum ağlarum bir ğayr derdüm var benüm

Câm-ı mey sun tâ ki nukl-ı ğam içilsün sâkiyâ
Göñlümüñ âyînesinde yine gerdüm var benüm

Hâk-pây-ı yâra sürdüm bu mezellet çihresin
Yüzüm ağ alnum açuk ÂHÎ’den ne derdüm var benüm

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir