Âhî Dîvânı 66

Ahi

? - ?
  • 486 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Câme-i sebz ile bir serv-i bülendüm var benüm
Serv gibi sebze-pûş olmış efendüm var benüm

Bu dil-i âvâre bir yérden ékisini sever
Çifte öksüzler dakınmış bir levendüm var benüm

Zülfi ile kaşları tâkında cân asılmağa
Dûd-ı dilden kara ibrîşim kemendüm var benüm

Kıl kalemlerle yazarlar safha-i defterlere
Kâkül-i dil-berde birkaç dürlü bendüm var benüm

Nakş olup sînem nişân-ı zahmı seng-i yârda
Levh-i zerrîn üzre hatt-ı lâciverdüm var benüm

Gülşen-i tab‘ından ÂHÎ’nüñ saña éy ğonca-leb
Gül gibi bir tâze şi‘r-i dil-pesendüm var benüm

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir