Âhî Dîvânı 69

Ahi

? - ?
  • 508 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Sîne-i sad-pârede dâğ-ı nihânum var benüm
Öksüzem koynumda bir göynükli nânum var benüm

Ben dédüm la‘l-i leb-i yâra sözüñ varsa eyit
Dédi söz söylemege aña ne cânum var benüm

Kimse görmesün déyü düşde hayâlüñi senüñ
Halkı uyutmamağa âh u fiğânum var benüm

N’ola bâğ-ı ‘ışkda hurrem olursam gül gibi
Bir saçı sünbül boyı serv-i revânum var benüm

ÂHİ’yâ añma baña bâğ-ı cinân u Kevser’i
Kim lebi Kevser yüzi bâğ-ı cinânum var benüm

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir