Âhî Dîvânı 72

Ahi

? - ?
  • 515 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Döndüren fânûs-ı çarhı dûd-ı âhumdur benüm
Yanduran hurşiydi âh-ı subhgâhumdur benüm

Mülk-i ğam sultânıyam kim dûd-ı âhum âteşi
Çarh-ı atlas üzre zerrîn bârgâhumdur benüm

Bir siyeh perçemlü sîmîn-ber sanemden yâdigâr
Şem‘-i meclis dil-ber-i zerrîn-külâhumdur benüm

Zülf-i şeb-rengi degüldür hüsnine olan hicâb
Baña gün göstermeyen dûd-ı siyâhumdur benüm

Yanar oddur kim sürer tîğ ile zulmet ‘askerin
Şem‘ler altun ışık geymiş sipâhumdur benüm

Na‘lçeñ nakşı degül ebrûlarumda yér yérin
Hâkde kalmış nişân-ı secde-gâhumdur benüm

Çarh elinden kanlar ağladan şafak gibi baña
Câme-i surh ile ol gün yüzlü mâhumdur benüm

Ol meh-i nâ-mihr elinden şem‘ gibi ÂHİ’yâ
Başuma odlar yakan baht-ı siyâhumdur benüm

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir