Âhî Dîvânı 75

Ahi

? - ?
  • 456 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Devr içinde bir meh-i nâ-mihr ser-gerdânıyam
Bir kemân-ebrû nigâruñ kuluyam kurbânıyam

Halk hayrândur benüm keyfiyyet-i esrâruma
Ben şu ma‘cuncı güzel esrârınuñ hayrânıyam

Ol ala gözlerle sen bâğ-ı İrem âhûsısın
Bu ala göñlekle ben kûh-ı belâ kaplanıyam

Al kemhâdan yaka étmiş suâl étdüm dédi
Ehl-i ‘ışkuñ ol şehüñ boynına düşmiş kanıyam

Éy dil-i âşüfte ben de ÂHÎ-yi âvâreyem
Sen levend iseñ n’ola ben de levend oğlanıyam

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir