Âhî Dîvânı 76

Ahi

? - ?
  • 511 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Tîğ-i ğamzeyle n’ola başumı yâr étse dü-nîm
Kullu fi‘lin sâdirun minhu ‘alâ ’r-ra’si samîm

Ditreme tutsa n’ola şemşiyr-i müjgânuñ görüp
Kullu şey’in bi ’z-zarûri hâfin ‘an sayfin harîm

Kaşlaruñ yayın kurup pertâb ét tîrin berü
İnna sadrî hâzirî li ’s-sahmi va ’llâhi ’l-‘azîm

Zâhidâ korkar sanup añma cahîmi sen baña
La yahâfu ‘âşikun siddîkun ‘an nâri ’l-cahîm

Çeşm-i bîmârına kurbân olurum démiş rakîb
İnna hâzâ ’l-kâdra ka ta‘n laysa yucrâ min bahîm

Giderüp göñli karasın merhem urdı zahmuma
Mustafâ badru ’d-ducâ hal lâ ‘alâ hulkin ‘azîm

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir