Âhî Dîvânı 78

Ahi

? - ?
  • 470 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ne bilsün halk-ı ‘âlem ben néce hem-demden ayrıldum
Gözüm yaşıyla bir ben bilürem kim nemden ayrıldum

Néce sıhhat bulam şimden gérü ben haste éy yârân
Tabîb-i cân ü dil olan Mesîhâ-demden ayrıldum

‘Aceb mi dôstlar dîvâne olsam kûh-ı fürkatde
Şunuñ gibi perî yüzlü güzel âdemden ayrıldum

Yakamı çâk édüp ğamdan hayâl olsam ‘aceb midür
Şunuñ gibi béli ince lebi ğoncamdan ayrıldum

Varursañ kûy-ı dildâra sabâ sor hâl-i ÂHÎ’den
‘Adem mülkine ‘azm étdüm diyâr-ı ğamdan ayrıldum

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir