Âhî Dîvânı 79

Ahi

? - ?
  • 510 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bu dil-i evrâkda hattuñ âh-ı şâhumdur benüm
Servi-i sebz-i kabâ-pûş ol efendümdür benüm

Ben Hüseynîyem şehâ kim Kerbelâ abdâlıyam
Tîr-i müjgân ile sînem bir nişânumdur benüm

Çarh elinden kanlar ağladan şafak gibi baña
Câme-i surh ile ol gün yüzlü mâhumdur benüm

Zâhidâ ğılmân gerekmez Cennet-i Me’vâ saña
Bu fenâ dünyâda yârum gérü yârumdur benüm

Âh kim dildâruma ma‘lûm olupdur hâcetüm
Mûm olup yanmak ezelden ÂHÎ fikrümdür benüm

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir