Âhî Dîvânı 80

Ahi

? - ?
  • 533 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

N’ola hâlüm ki esîr-i ğam-ı hecrân oldum
Bilmezem n’eyleyeyüm vâlih ü hayrân oldum

Kendümi dâne-i hâlüñ gibi cem‘ étmiş iken
Zülfüñi yâd édicek bâd-ı perîşân oldum

Baña kâr eylemez éy kaşı kemân tîr-i cefâ
Devletinde müjenüñ toptolı peykân oldum

Éy mu‘abbir o mehüñ kulluğın eyle ta‘bîr
Dün géce ‘âlem-i rü’yâda süleymân oldum

Kanı bir şâh-ı kemâl issi k’ola saña zahîr
ÂHİ’yâ dutalum eş‘ârda Selmân oldum

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir