Âhî Dîvânı 81

Ahi

? - ?
  • 545 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Doğruluğ étdüm ol şeh-i ebrû-kemâna ben
Ok gibi anuñ içün atıldum yabana ben

Baña seni gerek n’éderüm pes cihânı kim
Bir dahı gelsem éki olur bu cihâna ben

Bir yana sen helâk édesin bir yana zamân
Bilmem ki n’éyledüm saña n’étdüm zamâna ben

Bend-i cünûn-ı ‘ışka dolaşduñ delü göñül
Uslu déyemezem hele saña uyana ben

Dün doğdı dünle büyüdi bedr-i münîr kim
Teşbîh édem mi sen güneşi dün toğana ben

Va ’llâhi korkarın adını añmağa saña
Bir şi‘r-i ter dédüm yine ÂHÎ fülâna ben

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir