Âhî Dîvânı 82

Ahi

? - ?
  • 580 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ol güzeller şâhına medh ü senâ olsun dérin
Pâdişâhuma efendüme du‘â olsun dérin

Bir selâm içün yoluñ ögmekde ‘ışk olsun baña
Merhabâsuzlarda saña merhabâ olsun dérin

Haste göñlüm bir yana zârî kılur ben bir yana
Yâ beni öldür yâ hâlüm bir yana olsun dérin

Nemden éncindüñ benüm éki gözüm nemden ki ben
Haste çeşmüñ her ne dérse hôş ola olsun dérin

Kulları hâlin yazup ol pâdişâh-ı hüsne ben
Hem du‘â vü hem senâ hem merhabâ olsun dérin

Sayru olan ÂHÎ çün sağ istemezmiş kimseyi
Anuñ içün cümle ‘âlem mübtelâ olsun dérin

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir