Âhî Dîvânı 83

Ahi

? - ?
  • 577 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Âşık oldum bir cemâl-i cân-fezâya görmedin
‘Işk ile îmân getürdüm Mustafâ’ya görmedin

Göklere ağar duhânum âteş-i âhum gibi
Yanaram yérden göge bir meh-likâya görmedin

Cân deger dédüm hatâ étdüm ırakdan la‘lüñe
Müşkil olur cevheri dutmak bahâya görmedin

Göklere uçurdılar dün bir humâ-yı tal‘atı
Uçdı göñlüm şâhbâzı bir humâyı görmedin

Âşinâlık étmedin bî-gânelik eyler bize
Gör ne lutf eyler ırakdan âşinâya görmedin

Her ne cevr étse yéridür ÂHÎ ol dil-ber saña
Böyle dil vérmek neden bir bî-vefâya görmedin

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir