Âhî Dîvânı 84

Ahi

? - ?
  • 504 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Sînede her şu‘leler bu âh-ı âteşnâkden
Gûyiyâ bir lâledür kim baş çıkarmış hâkden

Kâmetüm ğamdan kemân olursa tañ mı kim baña
Çarh okı gibi yağar tîr-i kazâ eflâkden

Çâk çâk oldı ciger yandı derûnum lâle-vâr
Çıkdı sûsenler gibi dûd-ı dilüm her çâkden

Pîrlikde sâ’il olmış şol ağarmış gözlerüm
Ayağuñ altında unutma bir avuç hâkden

Sorma ÂHÎ ‘ışk hâlinden fakîh-i şehre kim
Ma‘rifet gelmez bilürsin degme bî-idrâkden

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir